Svensk Tidskrift: Hayek och den fria företagsamheten

När politikerna vill ge företagare anställningsliknande trygghet kan det framstå som välmenande, men riskerar den fria företagsamheten. Förståelsen för företagandets villkor verkar i valrörelsen lägre än på länge menar Anders Ydstedt, som manar till (om)läsning av Frihetens Grundvalar.

Läs texten här.