Låt marknaden sköta stadsplaneringen

Att ha synpunkter på hur städer ska utformas är populärt. Det är ett område där alltför många tror att marknadsekonomins principer inte gäller. Skriver i Svensk Tidskrift om boken ”Order Without Design – How Markets Shape Cities” (The MIT Press) i vilken Alain Bertaud visar hur höga hus och hög exploateringsgrad är ett resultat av framgångsrika marknader – och försök att tvinga fram desamma är dömda att misslyckas.  Läs min text här.