Svensk Tidskrift: Har moderaterna återfunnit kompassen? Ett samtal med Christofer Fjellner

Inför att Moderaterna nu presenterar ett nytt idéprogram har jag talat med Christofer Fjellner, som är ordförande i programkommittén. De som tidigare saknade en tydlig kompassriktning och ordet ”liberalkonservatism” kommer inte att bli besvikna på det nya idéprogrammet, försäkrar han i samtal med Svensk Tidskrift. Läs texten här.