Svensk Tidskrift: Flera perspektiv på avundsjuka

Statsvetaren Gunnar Falkemark gör i boken Avundsjuka i politik och samhälle en imponerande bred genomgång av avundsjuka. Falkemark går igenom begrepp och teori och ser hur avundsjuka behandlats i filosofi och kultur. Särskilt intressant är ett antal historiska nedslag såsom avundsjukan i den antika världen liksom avundsjukans betydelse för de franska och ryska revolutionerna. Läs recensionen i Svensk Tidskrift.