Svensk Tidskrift: 10 år som ordförande

I år är det tio år sedan jag tog över som ordförande för Svensk Tidskrift efter Mats Johansson. Skiftet skedde i samband med att min hustru och jag köpte Förlagsaktiebolaget Svensk Tidskrift. Läs min text här.