DN debatt: Barn som rör sig i trafiken måste utbildas bättre

Två representanter för Kungliga Automobil klubben: Skolan har en viktig roll att spela i utbildningen av barn och unga som ska röra sig i olika trafikmiljöer.

Läs hela artikeln här.