SR P1 Morgon: 15-minuterstaden där allt ligger nära

Femtonminutersstaden är ett koncept som går ut på att stadsbor ska kunna nå nytta, nöje och service med en promenad, cykeltur eller kollektivtrafik på som mest femton minuter. Idén diskuteras bland annat i Göteborg och Stockholm. Och Sundsvall kallar sig för en Femtonminutersstad. Samtal med Lars Strömgren, Miljöpartistiskt trafikborgarråd i Stockholm stad och Anders Ydstedt, ordförande i Kungliga automobil klubbens expertråd.

Lyssna på debatten här.