Vindkraften har goda skäl att välkomna ny kärnkraft

De som äger och planerar nya vindkraftsparker har all anledning att välkomna regeringens beslut om att Sverige ska få ny kärnkraft motsvarande minst två storskaliga reaktorer till 2035. Tyvärr har vi inte sett några hyllningar av kärnkraften från det hållet ännu, men snart får vi nog se en förändring. Skriver i Svenskt Tidskrift. Läs texten här.