Svensk Tidskrift: Hur används skattemiljarderna i trafikpolitiken?

Att rekommendera en skrift om trafikpolitik i Svenskt Tidskrift är kanske inte det vanligaste. Men det finns minst två anledningar att läsa SNS skrift ”Skattemiljarder i trafikpolitiken – till vilken nytta”. I boken beskriver åtta trafik- och transportforskare ett antal systemfel i svensk trafikpolitik.

Läs mer i Svensk Tidskrift