Svensk Tidskrift: Går det att rösta på ”jobbskapare”?

I riksdagen skapas inga nya jobb, men våra riksdagsledamöter kan genom sina beslut förbättra eller försämra möjligheterna för de företagare som skapar jobben. Som företagare har jag ofta synpunkter på politiska förslag som påverkar möjligheterna att driva företag. Det är lätt att då ställa sig frågan om det finns för få politiker med praktisk erfarenhet av företagande. Om fler riksdagsledamöter hade haft egen erfarenhet av företagande skulle kanske förutsättningarna för jobbskapande öka?

Läs mer här.