KAK: En bilists önskelista inför 2004

För att ge politikerna lite att tänka på kommer här en lista på vad vi kan hoppas på under 2004. Tala gärna med era vänner om trafikpolitik under helgerna. Blir vi fler som pratar om trafikpolitik kommer politikerna att tvingas agera.

Publicerad i KAKs tidning december 2003


En bilists önskelista inför 2004

Så här inför årsskiftet kan man kosta på sig att önska att 2004 blir det år då Stockholmpolitikerna gör en U-sväng i trafikpolitiken. Just nu mitt emellan två val verkar det som om politikerna helt har glömt bort Stockholmsbilisterna. För att ge politikerna lite att tänka på kommer här en lista på vad vi kan hoppas på under 2004. Tala gärna med era vänner om trafikpolitik under helgerna. Blir vi fler som pratar om trafikpolitik kommer politikerna att tvingas agera.

För Stockholms roll som motor för tillväxten i landet måste trafiken fungera. Det är viktigt att inse att nästan all trafik är nyttotrafik. Många politiker missbruka detta ord och använder det bara för distributionstrafik och kollektivtrafik. Men alla bilresor till och från jobbet och resor i tjänsten är också nyttotrafik. För näringslivet är de faktiskt helt avgörande. En god framkomlighet för persontransporter i huvudstaden skulle kunna vara en konkurrensfördel för Stockholm och Sverige. Vi är redan inne i tjänstesamhället där värdet av människors tid bara ökar. Detta är naturligtvis positivt eftersom det handlar om att företagen sätter allt större värde på sina medarbetare. De som förespråkar s.k. trängselavgifter är ute efter att beskatta detta även detta värde. Till saken hör också att biltrafiken redan överbeskattas med flera tiotals miljarder varje år. I mångmiljonstäder kan det vara svårt att lösa framkomligheten utan restriktioner men i Stockholm och Sverige borde vi tvärtom kunna göra effektiva persontransporter till en konkurrensfördel. Istället för att beskatta bort biltrafik borde politikerna öka framkomligheten i staden. Här kommer några konkreta tips:

Först och främst måste det byggas ordentliga kringfartsleder runt Stockholm för att leda bort den trafik som överhuvudtaget inte skall in i staden. Trots decenniers utredande har Stockholm ingen förbifart eller kringfartsled.

Stockholm är närmast unikt som prioriterar distributionstrafik före persontransporter. Det r inte ovanligt mitt i rusningstrafiken att distributionslastbilar .parkeras. i körbanan med blinkade ljus och nedfällda lastbryggor. Ofta är detta droppen som får trafiken att korka ihop. En ide vore att endast tillåta distributionstrafik på tider då den inte stör annan trafik.

En annan reflektion är att det finns så många vägarbeten igång samtidigt. De är inte ovanligt att man inte ser någon som arbetar. Enligt uppgift startade politikerna i London många vägarbeten före det biltullarna infördes. På det sättet kunde man visa upp ökad framkomlighet genom att minska grävandet samtidigt som biltullarna infördes. I stället för biltullar borde grävandet planeras och samordnas bättre och krav på snabbt genomförande prioriteras.

S k trafiksaneringar med enkelriktningar och avstängningar är också ett onödigt hinder i Stockholmstrafiken. En hel del av dessa restriktioner beslutades på en tid då bilarnas avgaser var ett hälsoproblem. Så är det inte längre. Det är dags för politiker och stadsplanerare att inse att morgondagens bil är avgasfri och tyst. De städer som planeras för morgondagens bilar kommer att bli morgondagens vinnare. Låt oss tillsammans arbeta för en 180-graderssväng i trafikpolitiken i Stockholm under nästa år.

Anders Ydstedt
ordförande i KAKs expertråd