Kommunaktuellt: Nya miljöbalken är farlig för företagare

Den nya miljöbalken slår orimligt hårt mot både handelsföretag och andra näringsidkare, skriver tre medlemmar i Svenskt Näringslivs nya projekt miljölagstiftning för tillväxt. Det skriver Ingela Bendrot, Inger Soldéus och Anders Ydstedt från Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Kommunaktuellt, nr 03, 2004


Vi måste förändra miljöbalken

REPLIK
God och miljö och bra villkor för företagen går att förena, avslutar Svenskt näringsliv debatten om miljöbalken, miljöprövningen och tillsynen.

Vi skrev i KA nr 31/03 om problemen med miljöbalken och våra förslag till förändringar för att få ökad tydlighet och enklare regler för företagen, vilka skulle göra att miljötillsynen kunde koncentreras till de områden där den skulle göra störst nytta. Miljöbalkskommittén har . glädjande nog – nyligen lagt fram ett förslag som innebär att handläggningstiderna kan kortas avsevärt. Nu är det viktigt att dessa förändringar snabbt genomförs. Vårt arbete och inlägg har kritiserats i två debattartiklar på denna plats: Martin Ahlfors, rådgivare i kvalitet och miljö, skriver i nr 39/03 att problemet inte är miljöbalken utan att många företag inte planerar sitt miljöarbete vilket leder till problem med miljötillsynen. Han anser att vi borde kritisera företag i stället för miljöbalken. Vi anser, tvärtemot Ahlfors, att allt fler företag arbetar förebyggande med miljöfrågor. Det är kraven från marknaden – kunder, aktieägare och andra intressenter – som är den stora drivkraften för att arbeta ”strukturerat och planerat”. Våra medlemsföretag vittnar om att miljöbalkens utformning bland annat förhindrar ett gott samarbete mellan företag och tillsynsmyndigheter. Många vågar inte vända sig med frågor till kommunerna eftersom de riskerar att anmälas. Det här ser både företagare och de flesta miljöinspektörer som ett stort problem. Givetvis måste vi då arbeta för en förändring.. Miljöbalkskommittén kräver, liksom Svenskt Näringsliv och Kommunförbundet, att Naturvårdsverket ska ansvara för tillsynsvägledningen.

I en replik i nr 32/03 instämmer Jonny Andersson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsektionen i Naturvetarförbundet, i behovet av att se över miljöbalken. Han anser dock även att organisation och huvudmannaskap för tillsynen behöver ses över. Fler inspektörer och en statlig miljötillsyn är önskemålet.

Detta har vi ingen uppfattning om. Däremot är vi övertygade om att de förändringar och förenklingar som vi föreslår kommer att leda till förbättrade arbetsförhållanden för miljöinspektörerna och till en enklare vardag för landets företagare. Vår enkätundersökning till miljöinspektörer visade att fyra av fem miljöinspektörer har svårt att överblicka alla de regler som finns på miljöområdet. Lika många erfar att småföretag inte kan klara miljöreglerna utan experthjälp. 70 procent instämmer i påståendet att miljöbalken förhindrar investeringar. För företagen leder det här till osäkerhet, kostnader och väntetider för att få starta verksamheter. Det är viktigt för näringslivet att processerna förenklas och påskyndas. Naturvårdsverket har kartlagt företagens kostnader för att få miljötillstånd. Ett A-ärende kostar drygt 600000 kronor och tar ett år eller mer. Ett B-ärende med betydande mlijöpåverkan kostar crka 300000 kronor och tar nästan ett och ett halvt år. Kostnaden för ett B-ärende utan betydande miljöpåverkan är densamma men det går något snabbare, cirka ett år. Vi vill inte sänka miljökraven. Däremot kraftigt korta handläggningstiderna och minska krångel och byråkrati som nu drabbar företagen hårt.

Ingela Bendrot
Projektledare, miljölagstiftning för hållbar tillväxt
Anders Ydstedt
Svenskt Näringsliv