Litet stöd för skatt

Förmögenhetsskatten gör mer skada än nytta.

– Många företagare ser förmögenhetsskatten som ett problem, det vet vi. Men när politiker pratar om den får man intrycket att det finns stöd bland svenskarna men det gör det faktiskt inte”, säger Anders Ydstedt på Svenskt Näringsliv som beställt undersökningen av Temo. et anser fyra av tio svenskar.

Läs intervju med mig i DI den 10 juli 2004