DI: Nej, statliga bolag utvecklas ju sämre

Lars Johansson och Stefan Löfven skrev i gårdagens Di att staten är en bättre ägare av företag som Telia Sonera och SBAB än det privata näringslivet.

Perspektivet är minst sagt märkligt.

I slutet av 2008 publicerade Näringsdepartementet en litteratur -översikt där det framgick att statligt ägda företag i genomsnitt blir mer lönsamma och effektiva när de privatiseras.


Samma slutsats drogs redan sju år tidigare av ekonomiforskarna William Megginson och Jeffry Netter i den prestigefyllda Journal of Economic Literature. Flertal andra studier, liksom en av bilagorna till regeringens Långtidsutredning 2011, stärker slutsatsen: staten är sämre på att driva företag än entreprenörer.

Listan över misslyckade statliga näringsprojekt kan göras lång. Det gäller inte bara hamburgerkedjan Clock, utan också satsningar som Stålverk 80. Under början av 2000-talet investerade staten, kommunerna,

EU: s strukturfonder och det statliga bolaget Teracom drygt 1,4 miljarder kronor på att erbjuda bredband till allmänheten. Med skattepengar i ryggen riskerade satsningen konkurrera ut de privata aktörerna. Men det hela missköttes kraftigt och få ville anlita Teracoms tjänster.

Kostnaden för varje ny kund uppgick till 36 000 kronor. Till slut såldes bredbandssatsningen för 1 krona.

Alliansregeringen vill klokt nog minska ägandet i ett antal statliga bolag men fick nej till detta i riksdagen.

Samtidigt kan finnas anledning att ha förståelse för att det inte är helt enkelt att hitta en strategi för att minska det statliga ägandet i bolag som är marknadsdominerande som Vattenfall.

Desto besynnerligare är det därför att alliansregeringen inte stoppar tillflödet av nya statliga bolag eller statliga investeringar i företag. Nya halvstatliga investeringsfonder, venture capital-bolaget Fouriertransform, investeringsbolaget Svensk Exportkredit och en lång rad riskkapitalbolag ägda av staten via universitet och högskolor är exempel på aktörer som de facto ökar statligt ägande i nya företag. Är det inte dags att stoppa nytillflödet av statlig ägande? Vi vet att privatiseringar leder till förbättringar och vi har en lång historia av misslyckade statliga satsningar bakom oss. För att skapa en bättre och mera rättvis konkurrens är det viktigt att bryta statens starka ställning som ägare av näringslivet. När regeringen inte fick igenom sitt förslag om försäljningar kanske de i stället kan stoppa nytillflödet av statligt ägande?

NIMA SANANDAJI vd, tankesmedjan Captus
ANDERS YDSTEDT partner, tankesmedjan Captus