Skattefridagen

Idag skriver Nima Sanandaji och jag på Newsmill om skattefridagen som infaller den 10 juni i EU och den 10 juli i Sverige. Institut Économique Molinari i Paris har publicerat en rapport i samarbete med konsultbolaget Ernst & Young samt tankesmedjenätverket New Direction. I högskatteländer som Sverige, Belgien och Frankrike dröjer det ytterligare drygt en månad innan skattefridagen inträffar. Anledningen är att majoriteten av löntagares inkomster går till olika former av skatter i dessa länder. Men många känner inte till att skatterna är så höga, eftersom en stor del av skattebördan tas ut i form av dolda skatter.

Läs hela artikeln här

Läs rapporten på New Directions hemsida