Newsmill: Tiden för handling är nu!

Ett mycket tungt argument för fjärrvärme i konkurrens är att en mycket större del av restvärmen från industrin och andra verksamheter kommer till användning. Vi vet av erfarenhet att det är svårt och många gånger omöjligt för restvärmen att ta plats som värmekälla. Fjärrvärmeföretagen prioriterar egen produktion framför att använda den från miljö- och klimatsynpunkt mycket bättre restvärmen, skriver Anders Ydstedt, talesman för Industrigruppen Återvunnen Energi.

Läs mer på Newmill här