Skånska Dagbladet (debatt): Ogenomtänkt förslag att stänga bron

74992_1090099474342572_13967969668095062_nJacob Laurin, ordförande i KAK södra avdelningen, och jag skriver på Skånska Dagbladets debattsida om att bilisterna, som ju betalar Öresundsbron, också bör ha ett ord med i laget när det framkastas olika förslag till att begränsa trafiken.

Efter massiv kritik valde regeringen att inte gå fram med förslaget om att tillfälligt kunna stänga Öresundbron för vägtrafik. Invändningarna från både juridisk expertis och politiska företrädare blev för stark. Lagrådet dömde ut förslaget som ogenomtänkt och slarvigt. Flera remissinstanser fällde liknande omdömen. Förslaget tycks alltså ha stoppats för stunden, men att diskussionen ens uppkommit manar till eftertanke.

Mobilitet och fri rörlighet är ett grundfundament som det moderna samhället vilar på. I Öresundsregionen är detta extra påtagligt. I genomsnitt reste 95 800 personer över sundet varje dag under 2014 och 78 procent av dem valde att resa över bron. De flesta reser med vägburen trafik och en betydande andel av dessa utgörs av arbetspendlare. Att begränsa rörligheten skulle påtagligt försämra förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen i regionen samtidigt som människors frihet skulle inskränkas. Det vore också vara moraliskt förkastligt ur en annan synvinkel.

Öresundsbron finansieras huvudsakligen idag av de bilförare som kör över den. Grundtanken med avgiftsbeläggning är att inte belasta statsbudgetarna i vare sig Sverige eller Danmark. Det vore en absurd situation att förvägra bilisterna att använda den bro som de betalar för, inte minst då kollektivtrafiken föreslogs att tillåtas fortsätta nyttja den, om än med tvång om ID-kontroller. Det skulle likna något av en uppochnervänd värld. Det är därför minst sagt anmärkningsvärt att den svenska regeringen inte tillfrågade bilistorganisationerna om förslaget.
Det är dock inte bara det numera inaktuella förslaget från regeringen som skulle innebära att resurser som bilisterna på Öresundsbron bidrar med inte kommer dem till del. Även den så kallade infrastrukturkommissionen, som är ett projekt finansierat gemensamt av ett antal fristående initiativtagare, är inne på liknande tankegångar. Gruppen har arbetat med att ”Utreda och peka på möjliga vägar och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar.” och presenterade nyligen sin rapport vid ett seminarium där infrastrukturminister Anna Johansson (S) deltog.

Ett av de förslag som lades fram är att ”Pröva förutsättningarna att ägarväxla Öresundsbron i syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investeringar, exempelvis en ny fast förbindelse över Öresund vid Helsingborg-Helsingör”. Detta kan vid en första anblick låta som ett klokt sätt att åstadkomma alternativ finansiering till ny infrastruktur. Men i praktiken skulle detta innebära att bilisterna på Öresundsbron tvingas betala för något som de inte nyttjar. En sådan förbindelse kanske inte ens blir en bilförbindelse. Pengar för broavgiften ska alltså gå till andra infrastrukturprojekt. Det är inte rimligt. Avgifter ska användas till det som de är avsedda för och inte vara en kassako som politiker och beslutsfattare kan använda till nya projekt när skattepengarna tryter. Här gäller det att tänka om.

Framtiden kommer att ställa större krav på resande och mobilitet i alla dess former. Bilen är i dagsläget det överlägset populäraste färdmedlet och inget tyder på att trenden kommer att brytas under överskådlig framtid. Detta är den verklighet som alla inblandade parter måste förhålla sig till när framtidens infrastruktur ska planeras. Långsiktighet och väl övervägda åtgärder måste här vara ledstjärnor. Det krävs mer investeringar i infrastrukturen i Öresundsregionen och varken den svenska eller danska regeringen kan blunda för en gränsregion med en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Rörligheten ska uppmuntras och inte begränsas genom ogenomtänkta förslag.

Jacob Laurin, ordförande i KAK södra avdelningen
Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd