Barometern: Låt förarlösa bilar införas på rätt sätt

barometernDet pågår en revolution inom bilbranschen. Nya bränslen och effektivare motorer gör att utsläppen minskar. Utvecklingen mot självkörande (autonoma) bilar där tekniken tar över uppgiften att framföra fordonet går också snabbt, skriver Wilhelm Douglas, generalsekreterare i KAK och jag i Barometern.

Läs hela texten här.