GP: Visionen om ett billöst samhälle är feltänkt

Fyra av fem göteborgare anser att det är viktigt att planera för bilen. Trots detta kommer staden att planera för det motsatta. Det är ingen hållbar utveckling. Om vi verkligen vill bygga en stad som är ”öppen för världen” måste planeringen utgå ifrån de faktiska behov som finns, inte feltänkta visioner om ett billöst samhälle, skriver Thomas Lindskog och jag i GP.

Läs hela artikeln här. Debatten fortsatte och vi fick en slutreplik den 20 maj, som kan läsas här.