Dagens Samhälle: Miljözoner slår mot dem med minst resurser

Samhället måste skapa långsiktiga spelregler för omställning till en utsläppsfri fordonsflotta. Slå inte sönder människors privatekonomi och vardag i jakten på kortsiktiga vinster. Därför måste regler för miljözoner bara gälla för nya fordon, skriver Wilhelm Douglas och jag i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln här.