Svensk Tidskrift: Minns Kraftbyggarna

Daniel Suhonen vill flytta Sverige vänsterut och tillbaka i tiden. Till en tid med stora statliga bolag och få, om några, privata entreprenörer. I veckan föreslog han att det åter borde skapas ett statligt byggbolag. Jag är inte säker på om alla idag kommer ihåg Kraftbyggarna, skriver Anders Ydstedt.

Läs texten här.