GP: Framtidens resande är med bil – rusta upp vägarna nu

Nästan åtta av tio resor sker med bil och nio av tio resor sker på väg i dagsläget. Som jämförelse kan nämnas att tåget står för cirka åtta procent. Det är alltså bilen och vägtrafiken som borde vara i fokus för diskussionen om framtidens resande. Men i planförslaget läggs bara 243 miljarder kronor på vägnätet att jämföra med de 399 miljarder som går till järnvägen. En ganska skev prioritering med andra ord, skriver Anders Ericson, och Anders Ydstedt från KAK i GP. Läs hela texten här.