Seminarium om Gammal och ny ekonomisk liberalism på Handelshögskolan

Den 2 maj arrangerade institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning, EHFF, på Handelshögskolan i Stockholm ett seminarium om Svensk Tidskrifts nyutgåva av Eli Heckschers Gammal och ny ekonomisk liberalism. Seminariet inleddes av Erik Lakoma som är docent och direktör för EHFF.

Läs mer här