Svensk Tidskrift: Öppna arkiven!

I Sverige är vi ofta stolta över vår offentlighetsprincip. Det finns dock ett område där vi ligger långt efter andra länder och där vårt agerande nu kan vara direkt farligt. Skriver om att det är dags att även Sverige öppnar våra arkiv på spioner från kalla kriget. Läs artikeln här.