Anders Ydstedt, KAK, vald till rådgivare till FIA

På möte i Cordoba 20 juni valdes Anders Ydstedt från KAK in som ledamot in i FIA Mobility Policy Commission.  FIA Mobility Policy Commission är rådgivare till FIA, Federation Internationale de l’Automobile, och dess medlemmar i policyfrågor, opinionsbildning, kampanjarbete och lobbying. Kommissionen bereder större projekt som FIA medverkar i inom områden som trafiksäkerhet, miljö, vägar, krocksäkerhet mm. Kommissionen har totalt 10 ledamöter som utses av FIA World Council for Automobile Mobility and Tourism.

Läs mer här och här.