GP: Visionen om ett billöst samhälle är feltänkt

Fyra av fem göteborgarna anser att det är viktigt att planera för bilen. Trots detta kommer staden att planera för det motsatta. Det är ingen hållbar utveckling. Om vi verkligen vill bygga en stad som är ”öppen för världen” måste planeringen utgå ifrån de faktiska behov som finns, inte feltänkta visioner om ett billöst samhälle, skriver Thomas Lindskog och Anders Ydstedt, Kungliga automobilklubben.

Läs hela artikel i GP.

Fokus på skatterna: Ny bok om jämlikhet, Fri marknad skyddar bäst mot apokalyps

I Bibelns uppenbarelsebok är det Apokalypsens fyra ryttare som står för visionen om världens undergång. I Stanfordprofessorn Walter Scheidels bok The Great Leveler kommer de fyra ryttarna med ekonomisk utjämning. Scheidel beskriver hur världskrig, omstörtande revolutioner, sönderfallande stater och pandemier genom historien på ett våldsamt sätt jämnar ut inkomstfördelning och ägande. Utjämningen kan ske genom att rikedom helt enkelt sveps bort eller att priset på arbete i förhållande till kapital steg som följd av att digerdöden utrotade en fjärdedel av Europas befolkning.

Läs min text om Walter Scheidels bok  på bloggen Fokus på skatterna.

Varför är fri mobilitet så viktigt?

Idag pratade jag på FMS Uppsala – Geijerska Studentföreningens 15 års jubileum. För de som vill ha snabb ideologisk intro till varför fri mobilitet är en så viktig fråga kommer här några lästips:

Svensk Dagbladet: Världens dyraste glasskula?

glasskulaSkriver i en OP-ED i Svenska Dagbladet om de skenande kostnaderna för tyska Energiewende. Trots astronomiska kostnader minskar inte utsläppen. Det jag vänder mig emot är hur politiken leder till dyra energi- och miljölösningar som har bara länder som Tyskland och Sverige råd med. Istället måste vi hitta lösningar som fler har råd med. Sådana lösningar kan få betydelse och genomslag!

Läs artikeln här.

Svenska Dagbladet: Ohållbar energiöverenskommelse

aysvdI Stefan Löfvens första regeringsförklaring 2014 utlovades
en blocköverskridande överenskommelse om en långsiktigt hållbarenergiöverenskommelse. I fredags nådde regeringen sitt mål. Överenskommelsen uppnåddes genom att hålla industrin och de partier som vill bevara kärnkraften gisslan med hjälp av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft. Inför hotet om stängda kärnkraftverk och kraftiga protester från basindustrin tvingades partierna till förhandlingsbordet. Nu finns en överenskommelse som de fem medverkade partierna säger sig vara nöjda med.

Jag recenserar energiöverenskommelsen i en OP-ED i Svenska Dagbladet. Läs hela texten här.

FMRS Stockholm

Svensk Tidskrift var medarrangör när Free Market Road Show var i Stockholm på Timbro. Jag fick möjligheten att delta i en fantastisk panel bestående av Deirdre McCloskey, Richard Zundritsch,Staffan Wennberg, Razeen Sally, John Chisholm och Nick Hubble. En film från seminariet finns nedan.

Svenska Dagbladet: Det finns fortsatt skadliga skatter

Janerik Larsson skriver på Svenska Dagbladets ledarblogg omboken ”Sörjd av ingen – saknad av få”.

”Berättelsen om arvsskatten, dess roll i det svenska skattesystemet genom decennierna, om andra länders sätt att förhålla sig till arvsskatten skulle säkert kunna fylla en tjock bok. Men denna bok är väldisponerad för en icke-expert. På ungefär 80 sidor hinner man också med några andra skattereformer av betydelse för svensk företagsamhet. Det gäller särskilt förmögenhetsskatten.”

Läs hela texten här.