Varför är fri mobilitet så viktigt?

Idag pratade jag på FMS Uppsala – Geijerska Studentföreningens 15 års jubileum. För de som vill ha snabb ideologisk intro till varför fri mobilitet är en så viktig fråga kommer här några lästips:

Svensk Dagbladet: Världens dyraste glasskula?

glasskulaSkriver i en OP-ED i Svenska Dagbladet om de skenande kostnaderna för tyska Energiewende. Trots astronomiska kostnader minskar inte utsläppen. Det jag vänder mig emot är hur politiken leder till dyra energi- och miljölösningar som har bara länder som Tyskland och Sverige råd med. Istället måste vi hitta lösningar som fler har råd med. Sådana lösningar kan få betydelse och genomslag!

Läs artikeln här.

Svenska Dagbladet: Ohållbar energiöverenskommelse

aysvdI Stefan Löfvens första regeringsförklaring 2014 utlovades
en blocköverskridande överenskommelse om en långsiktigt hållbarenergiöverenskommelse. I fredags nådde regeringen sitt mål. Överenskommelsen uppnåddes genom att hålla industrin och de partier som vill bevara kärnkraften gisslan med hjälp av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft. Inför hotet om stängda kärnkraftverk och kraftiga protester från basindustrin tvingades partierna till förhandlingsbordet. Nu finns en överenskommelse som de fem medverkade partierna säger sig vara nöjda med.

Jag recenserar energiöverenskommelsen i en OP-ED i Svenska Dagbladet. Läs hela texten här.

FMRS Stockholm

Svensk Tidskrift var medarrangör när Free Market Road Show var i Stockholm på Timbro. Jag fick möjligheten att delta i en fantastisk panel bestående av Deirdre McCloskey, Richard Zundritsch,Staffan Wennberg, Razeen Sally, John Chisholm och Nick Hubble. En film från seminariet finns nedan.

Svenska Dagbladet: Det finns fortsatt skadliga skatter

Janerik Larsson skriver på Svenska Dagbladets ledarblogg omboken ”Sörjd av ingen – saknad av få”.

”Berättelsen om arvsskatten, dess roll i det svenska skattesystemet genom decennierna, om andra länders sätt att förhålla sig till arvsskatten skulle säkert kunna fylla en tjock bok. Men denna bok är väldisponerad för en icke-expert. På ungefär 80 sidor hinner man också med några andra skattereformer av betydelse för svensk företagsamhet. Det gäller särskilt förmögenhetsskatten.”

Läs hela texten här.

Skånska Dagbladet: Arvs­skat­ten fun­ge­ra­de inte då – inte hel­ler nu

För tio år se­dan av­skaf­fa­de Gö­ran Pers­son arvs-och gå­vo­skat­ten som fun­nits i Sverige i mer än hund­ra år. I nå­gon form har arv be­skat­tats ända se­dan 1600-ta­let.
Av­skaf­fan­det sked­de i to­tal po­li­tisk enig­het i riks­da­gen. Även Väns­ter­par­ti­et stod bak­om för­sla­get. Sörjd av ingen – sak­nad av få, är ti­teln på en li­ten skrift från Eker­lids för­lag. Där be­skri­ver för­fat­tar­na Aman­da Woll­stad och An­ders Yd­stedt bak­grun­den till av­skaf­fan­det och pro­ces­sen.

Läs hela ledaren i Skånska Dagbladet här.

Debatt och lansering av boken om löntagarfonderna

Var löntagarfonderna sista försöket att socialisera Sverige eller finns drivkrafterna kvar? Det var en av de frågor som diskuterades i Stockholms stadshus på Svensk Tidskrifts seminarium där Anna Kinberg-Batra, Stig-Björn Ljunggren och Jens Spendrup stod i panelen. Det blev en spännande debatt som stundtals hettade till.

Läs mer om debatten som jag modererade här.