Kvällsposten: Fjärrvärmemonopolet är problemet

Det stora hindret somhåller tillbaka utvecklingen av fjärrvärmen är att den i dag drivs som ett monopol. Monopolet gör att fjärrvärmen inte upplevs som tillräckligt attraktiv för att ta nya kunder och prisutvecklingen för fjärrvärmen har på många platser varit sällsynt ogynnsam. Monopolet gör också att det är helt upp till fjärrvärmeföretagen att avgöra om de vill släppa in industriell restvärme i näten. Eftersom industrins restvärme är en biprodukt som erhålls oavsett om den används eller inte är den helt utsläpps-fri. När restvärme används innebär det därför stora miljövinster och Henrik Andersson har helt rätt i att det vore bra om restvärmen kunde tas tillvara. Förvånansvärt nog förespråkar dock inte handelskammaren handel med värme som lösning för att utveckla fjärrvärmen.

Läs hela artikeln här