Om Anders Ydstedt

Detta är min privata hemsida.

Harmful taxes: Mourned by no one – missed by few

More than fifteen years have passed since a Swedish Riksdag voted unanimously to repeal the gift and inheritance tax laws; it is more than ten years since the wealth tax was abolished. Compared to other countries, Sweden was relatively late – 2007 – abolishing wealth tax but a little earlier – 2004- in abolishing inheritance tax . Today, many countries have no inheritance tax, or at least none within the family . However, among those countries in Europe that continue to levy inheritance tax, the rates are trending downwards.

This book tells the story of the impact of these harmful taxes on ownership, how the taxes were abolished and the positive consequences for Swedish companies and Swedish business.  The book is an update of an earlier version from 2015 including how Sweden abolished the wealth tax and with new facts about Swedish billionaires.

Download for free from this site.

Linje 2 får inte bli lösningen

Den svenska elmarknaden har problem. Små marginaler i nät och produktion klarar inte av kylan. I veckan har det oljeeldade Karlshamnsverket startats och när detta publiceras spår Svenska Kraftnät att elförbrukningen blir den högsta på flera år, 25.700 Megawatt med ett elpris på 2 kronor per kWh som följd. Men att staten ska garantera kärnkraftsproduktion eller ge kommunerna ännu mer möjlighet att köra olönsam kraftvärme är inte lösningen. Vi behöver en marknadsmodell som ger incitament för privata företag att skapa stabila leveranser av el, skriver Anders Ydstedt. Läs artikeln här.

Svensk Tidskrift: Plats på scen för Merkels efterträdare

”I Nordrhein-Westfalen leder jag en mycket bättre regering än den i Berlin och inget partiuppdrag kan få mig att lämna Nordrhein-Westfalen” sa Armin Laschet för två år sedan syftande på att i NRW styr CDU tillsammans med liberala FDP och inte med SPD som Merkel gör i Berlin. I lördags valdes dock Laschet till ny partiordförande för CDU på en digital partistämma. Läs artikel om CDUs val av ny partiordförande  här.

Svenska Dagbladet: Vilken framtid väntar för tyska CDU under nye partiledaren Armin Laschet?

Vilka vägval kommer Laschet att göra, och vad kommer det att ha för konsekvenser för Tyskland, för Europa, för Sverige – och för Tysklands roll i världen? Hur ska CDU förhålla sig till oppositionen från AfD? Henrik Sundbom diskuterar med Anders Ydstedt, entreprenör och styrelseordförande för Svensk Tidskrift, samt Erik Thyselius, verksam vid Axess Publishing och programledare för Axess TV. Lyssna på podde Ledarredaktionen här.

Svensk Tidskrift: Har moderaterna återfunnit kompassen? Ett samtal med Christofer Fjellner

Inför att Moderaterna nu presenterar ett nytt idéprogram har jag talat med Christofer Fjellner, som är ordförande i programkommittén. De som tidigare saknade en tydlig kompassriktning och ordet ”liberalkonservatism” kommer inte att bli besvikna på det nya idéprogrammet, försäkrar han i samtal med Svensk Tidskrift. Läs texten här.

Svensk Tidskrift: Kan ojämlikhet vara rättvis?

Ska lagar och regler vara rättvisa, eller ska de vara olika för var och en för att kompensera för det ekonomiska utfallet av våra insatser? Om lagar och regler är olika hotas det öppna samhället. Därför måste vi acceptera den ojämlikhet som uppstår på en rättvis spelplan och betrakta den som rättvis. Ungefär så kan man sammanfatta skriften Rättvis ojämlikhet från Ratio, som lanserades på ett seminarium i veckan som gick, skriver Anders Ydstedt.

Läs artikeln här.

Looking Back on 30 Years of Carbon Taxes in Sweden

Report for Tax Foundation by Elke Asen, Samuel Jonsson and Anders Ydstedt:

Sweden’s carbon tax was one of the first in the world and is now the highest rate in the world, although the tax has a relatively narrow base. Since the carbon tax was implemented, Sweden’s carbon emissions have been declining, while there has been steady economic growth. If well designed, carbon taxes provide an incentive to cut emissions on a large scale with comparably low economic costs. The Swedish example provides several lessons for policymakers to consider. The report can be found here.

DI: Sveriges slopade arvsskatt borde vara en förebild

Tobias Wikström skriver i en ledare i Dagens Industri skriver om Amanda Wollstads och min bok Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter:

”Arvsskatt beskrivs ofta som en rimlig skatt. Ibland till och med som högsta rättvisa. Den tidigare finansministern Erik Åsbrink sa för några år sedan att det är den sista skatten som nattväktarstaten avskaffar. Men bilden av att Sverige är unikt med sitt avskaffande av arvsskatten stämmer inte. Anders Ydstedt och Amanda Wollstad visar i en ny bok att det är många länder som inte har arvsskatt och andra länder har höga fribelopp. Runt om i världen uppmärksammas arvsskattens förödande effekter för arvsskiften i familjeföretag. I USA är det mindre vanligt med riktigt stora familjeföretag just på grund av arvsskatten.”

Läs ledaren här.

Svensk Tidskrifts Årsbok 2019

Svensk Tidskrifts årsbok innehåller texter av våra 20 mest lästa författare under 2019, ett tidsdokument över det år som gått. Författare: Christian Braw, Pia Clerté, Olof Ehrenkrona, Stefan Ekstedt, Torsten Elofsson, Mats Fält, Per Heister, Klas Hjort, Gunnar Hökmark, Fredrik Karlsson, Erik Lakomaa, Catta Neuding, Sten Niklasson, Joel Nordkvist, Peter J Olsson, Patrik Strömer, Torbjörn Tegnhammar, Lars Tobisson, Hans Wallmark, Rebecca Weidmo Uvell, Amanda Wollstad och Anders Ydstedt. Läs mer här.